Podjetje: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

Naslov: Hajdrihova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI PROCESOV, APLIKACIJ, INFORMACIJSKE PODPORE TEHNOLOGIJE IN STORITEV S STRATEŠKIMI USMERITVAMI, SPREMLJANJE IN POZNAVANJE POSLOVNEGA PROCESA IN VSEBINE IT REŠITEV, SPREMLJANJE RAZVOJA IN UVAJANJE NOVIH IT TEHNOLOGIJ, IZVAJANJE IN STROKOVNI NADZOR NAD ORKESTRACIJO IT PROCESOV, SVETOVANJE IN IZVAJANJE OPTIMIZACIJE IT PROCESOV, PRIPRAVA STRATEŠKIH DOKUMENTOV (STRATEGIJA RAZVOJA, TRILETNI NAČRT)