Podjetje: ZAVOD RUJ- CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN REHABILITACIJO, VELENJE

Naslov: Obrtniška ulica 17 , 3331 NAZARJE

NEPOSREDNO DELO Z UPORABNIKI DELO NA PROGRAMU SKLADNO S POTRJENIM OBDOBNIM PLANOM IN NAVODILI NADREJENEGA SPREMLJANJE DELOVNEGA VKLJUČEVANJA UPORABNIKOV, SPREMLJANJE DOSEGANJA DELOVNIH REZULTATOV SKRB ZA DODELITEV DELOVNIH NALOG V OKVIRU UPORABNIKOVIH ZMOŽNOSTI IN OMEJITEV PROMOCIJA PROGRAMA V LOKALNEM OKOLJU POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S SORODNIMI ORGANIZACIJAMI SODELOVANJE Z DELODAJALCI Z NAMENOM ZAGOTAVLJANJU USTREZNIH DEL ZA DELOVNO OKUPACIJO ODGOVORNO, VESTNO IN ETIČNO STROKOVNO IZVAJANJE NALOG IN SODELOVANJE PRI RAZVOJNIH AKTIVNOSTIH OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.