Podjetje: HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO, D.O.O.

Naslov: Količevo 65 , 1230 DOMŽALE

PRIPRAVLJANJE IN ŠARŽIRANJE SUROVIN POD NADZOROM,
NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV POD NADZOROM,
TOČENJE IZDELKOV V EMBALAŽO,
SODELOVANJE PRI VZDRŽEVALNIH DELIH,
DESTILIRANJE ODPADNIH TOPIL POD NADZOROM,
ČIŠČENJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME IN DELOVNEGA OKOLJA