Podjetje: BODOČNOST PODJETJE ZA REHABILITACIJO IN ZAPOSLITEV INVALIDOV MARIBOR D.O.O.

Naslov: Dalmatinska ulica 1 , 2000 MARIBOR

UČINKOVITA IT PODPORA – SISTEMSKA IN UPORABNIŠKA, SKRB ZA RAZVOJ IN VARNOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN APLIKACIJ V SISTEMSKEM OKOLJU TER INTERNIH REŠITEV, OPTIMIRANJE IN SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE MREŽNIH SISTEMOV, PODPORA ZAPOSLENIM PRI UPORABI IT OPREME, PRAVOČASNO ODPRAVLJANJE NAPAK IN MOTENJ V SISTEMU, OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE SISTEMA, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE SISTEMA, IZDELAVA IN SPREMLJANJE – KONTROLIRANJE PLANOV DELA V ODDELKU STORITEV (SPREMLJANJE NAREJENIH KOLIČIN), USKLAJEVANJE DNEVNEGA PLANA PO PROIZVODNIH LINIJAH Z OSTALIMI UDELEŽENCE PROCESA – SODELAVCI, VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STIKOV S POSLOVNIMI PARTNERJI, POMOČ PRI UREJANJU ZADOSTNEGA ŠTEVILA DELAVCEV – ORGANIZIRANJE ZUNANJIH SODELAVCEV (NPR. ŠTUDENTI..), SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU, VSA DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA