Podjetje: PROJEKT D.D. NOVA GORICA PODJETJE ZA INŽENIRING, GEODEZIJO, URBANIZEM IN PROJEKTIRANJE

Naslov: KIDRIČEVA ULICA 9 A, 5000 NOVA GORICA

TEHNIČNI NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL, SKRB ZA PRAVOČASNO IZVEDBO PROJEKTOV TER IZVEDBO PROJEKTOV V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, KONTROLA PORABE SREDSTEV TER IZDELAVA POPISA DEL, TEHNIČNI NADZOR NAD OBJEKTOM V GARANCIJSKI DOBI TER SKRB ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE DEL PRI IZVAJANJU INŽENIRINGA KOMPLEKSNIH OBJEKTOV IN DRUGA SORODNA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA