Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

UPRAVLJANJE ELEKTRO ENERGETSKIH SISTEMOV, PREVZEM NOVIH ELEKTRO NAPRAV, PREVZEM IN UPRAVLJANJE ELEKTRO ENERGETSKIH SISTEMOV IN TRANSFORMATORJEV, PREVZEM IN UPRAVLJANJE TELEFONSKE CENTRALE, PREVZEM IN UPRAVLJANJE CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA IN RAČUNALNIŠKEGA VODENJA OBJEKTOV, SPREMLJANJE IN NADZOR PORABE ELEKTRO ENERGIJE, UPRAVLJANJE Z REGULACIJO PRI OBSTOJEČIH IN NOVIH KLIMATIH, NADZOR IN SPREMLJANJE IZVEDBE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL ORGANIZACIJA IN NADZOR MERITEV ZAŠČITE PRED NEVARNOSTJO ELEKTRIČNEGA TOKA, NADOMEŠČANJE VODJE, OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE.