Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, ODVZEM, OBDELAVA IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI TESTIRANJU IN UVAJANJU NOVE OPREME IN APARATOV, SODELOVANJE PRI NADZORU KAKOVOSTI, IZBOLJŠAVAH IN STANDARDIZACIJI LABORATORIJSKIH METOD, SODELOVANJE PRI IZBORU IN NABAVI POTROŠNEGA MATERIALA IN KEMIKALIJ, SODELOVANJE PRI REDNEM SERVISIRANJU IN POPRAVILU OPREME IN APARATOV, VZDRŽEVANJE OPREME PO USTREZNIH NAVODILIH, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI DELA V LABORATORIJU, UREJANJE ODSTRANJEVANJA POSEBNIH ODPADKOV (INFEKTIVNIH, TOKSIČNIH, ORGANSKIH TOPIL ..) SKLADNO Z ZAKONODAJO, DELO V SKLADU Z PREDPISI IN ZAHTEVAMI ZA VARSTVO PRI DELU, VODENJE USTREZNE LABORATORIJSKE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE STROKOVNE LITERATURE IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU LABORATORIJSKIH TEHNIKOV, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM DELU, IZOBRAŽEVANJE/MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, OSTALA DELA PO NALOGU VODJE LABORATORIJA/ODDELKA, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST