Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Naslov: VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA

VODI IN NADZORUJE PRIPRAVE ZA EKSPERIMENTALNO DELO, UVAJA NOVE LABORATORIJSKE POSTOPKE, SAMOSTOJNO IZVAJA ZAHTEVNEJŠE LABORATORIJSKE POSTOPKE ZA POTREBE REDNE IN URGENTNE BIOPSIJSKE IN OBDUKCIJSKE DIAGNOSTIKE V USMERJENIH ODDELČNIH LABORATORIJIH V OKVIRU SVOJE STROKOVNOSTI, SODELUJE PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA, ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA IN STROKOVNOZDRAVSTVENEGA DELA, SKRBI ZA EVIDENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA IN IN ARHIVIRANJE VZORCEV, V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI USTREZAJO IZOBRAZBI IN IZKUŠNJAM, SKRBI ZA VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE, SKRBI ZA DNEVNO VZDRŽEVANJE DELOVNE OPREME, V SKLADU Z NAVODILI UVAJA NOVE SODELAVCE