Podjetje: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Naslov: Trubarjeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NALOG S PODROČJA DELOVANJA NIJZ PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ – PRIPRAVA RAZLIČNIH ANALIZ IN POROČIL SODELOVANJE PRI STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOGAH Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PROGRAMOM DELA RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA DELO IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NIJZ IZVEDBA NALOG V SKLADU Z SPLOŠNIMI AKTI NIJZ OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NIJZ PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA.