Podjetje: MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema

Naslov: Polje 15 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

RAZVOJ DOBAVITELJEV IN IZVAJANJE KAKOVOSTI AKTIVNOSTIH PRI DOBAVITELJIH VEZANIH NA KAKOVOST DOBAV,
SKRB ZA PRENOS ZNANJA NA DOBAVITELJE IN SODELAVCE,
PLANIRANJE IN IZVAJANJE PRESOJ DOBAVITELJEV,
SISTEMATSKO SPREMLJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV DOBAVITELJEV V PRIMERU NESKLADNOSTI,
SODELOVANJE NA RAZNIH TIMIH V ZVEZI S KAKOVOSTJO DOBAVITELJEV.