Podjetje: GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o.

Naslov: TURJANCI 26, 9252 RADENCI

ORGANIZIRA, VODI, USMERJA IN KOORDINIRA DELO NA GRADBIŠČIH;
IZDELAVA OBRAČUNOV GRADBIŠČ;
RAZPOREJA DELAVCE ZA OPRAVLJANJE DEL PO GRADBIŠČIH;
SKRBI ZA PRIPRAVO STROJEV, ORODJA IN MATERIALOV PO GRADBIŠČIH;
RAZDELITEV MATERIALA IN ORODJA TER STROJEV PO GRADBIŠČIH;
IZVAJA NALOGE ODGOVORNEGA VODJA POSAMEZNIH DEL;
VODI GRADBENA DELA;
IZVAJA OPERATIVNO PLANIRANJE;
KOMUNICIRA Z INVESTITORJI IN NADZORNIMI ORGANI V OKVIRU IZVAJALSKIH POGODB;
VODI GRADBENI DNEVNIK IN GRADBENO KNJIGO TER DRUGO GRADBENO DOKUMENTACIJO;
IZDELUJE PLANE NABAVE MATERIALOV;
OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU S STROKO