Podjetje: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Naslov: Jesenkova ulica 3 , 1000 LJUBLJANA

UVAJANJE IN USPOSABLJANJE ZAPRTIH OSEB ZA DELO TER NJIHOVO NADZIRANJE IN VODENJE PRI DELU, ORGANIZIRANJE DELOVNIH NALOG ZA ZAPRTE OSEBE IN VODENJE SKUPIN ZAPRTIH OSEB, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH PROGRAMOV DELA ZA ZAPRTE OSEBE, PRIPRAVA JEDILNIKOV IN OBROKOV HRANE ZA ZAPRTE OSEBE, KOORDINIRANJE PRI NABAVI ARTIKLOV IN DELA V KUHINJI ZAVODA, VODENJE EVIDENC O UPORABLJENIH ŽIVILIH IN SUROVINAH, KONTROLA NEOPOREČNOSTI SPREJETIH ARTIKLOV, IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV PRI DELITVI HRANE, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH KUHARSKIH DEL IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA ENAKE ALI PODOBNE ZAHTEVNOSTI.