Podjetje: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Naslov: Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA S PODROČJA NADZORA, ZA KATEREGA JE PRISTOJEN, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI S PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJE, VODENJE POSTOPKOV IN IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH,
VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROČIL O STANJU NA PODROČJU DELA, KI GA IZVAJA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU POROČIL O STANJU DELA INŠPEKCIJE,
VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJE TER S PODROČJA PREKRŠKOV,
SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH IN DRUGIH OBLIKAH SODELOVANJA S PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJE,
SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI S PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJE,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.