Podjetje: OBČINA PIRAN

Naslov: Tartinijev trg 2 , 6330 PIRAN – PIRANO

OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA,VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI,
VODENJE POSTOPKOV IN IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH, VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA,
SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROČIL O STANJU NA PODROČJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA,
VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA, NUDENJE STROKOVNE POMOČI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU VODJE SKUPNE UPRAVE.