Podjetje: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO

Naslov: Verovškova ulica 64 A, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH, VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA, PRIPRAVA PODLAG ZA IZVEDBO AKCIJ NADZORA, VODENJE EVIDENC IN SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL IN INFORMACIJ O STANJU NA PODROČJU DEJAVNOSTI NADZORA, SODELOVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU ORGANA, NUDENJE STROKOVNE POMOČI TER DRUGO DELO IZ PRISTOJNOSTI INŠPEKCIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.