Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU

Naslov: Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ

ADMINISTRACIJA UPORABNIKOV NA NOVELLU, DODAJANJE, BRISANJE, DODELJEVANJE PRAVIC, NADZOR NAD DELOVANJEM STREŽNIKOV IN DRUGE AKTIVNE MREŽNE OPREME, NADZOR NAD DELOVANJEM DELOVNIH POSTAJ, DIAGNOSTIKA RAČUNALNIŠKE OPREME V PRIMERU NAPAK, NADZOR NAD DELOVANJEM APLIKACIJ V DELIH, KI SO ODVISNI OD LOKALNIH RAČUNAL. RESURSOV, DIAGNOSTIKA NAPAK V PRIMERU NEDELOVANJA, PRENOSI PODATKOV IN VZPOSTAVLJANJE ZAČETNEGA STANJA NA DELOVNIH POSTAJAH (PONOVNA INSTALACIJA), MENJAVA TONERJEV IN KARTUŠ, VZDRŽEVANJE, DOGRAJEVANJE IN UVAJANJE APLIKACIJ, VODENJE ZAHTEVNIH EVIDENC RAČUNALNIŠKE OPREME, OPREMLJANJE UPORABNIKOV Z RAČUNALNIŠKO OPREMO, ADAPTACIJA IN INSTALACIJA NOVE RAČUNAL. OPREME, PRENOSI VSEH UPORAB. PODATKOV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH OPERATIVNIH NALOG V ZVEZI S POSTAVITVIJO RAČUNALNIKOV, ZAGOTAVLJANJE PREDPISANE ZAŠČITE IN ARHIVIRANJE PODATKOV NA STREŽNIKIH IN DELOVNIH POSTAJAH, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN APLIKACIJ, KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV TER DRUGIH ORODIJ, ZAGOTAVLJANJE POMOČI UPORAB., SKRBNIŠTVO INFORMACIJSKIH SISTEMOV,
KOORDINACIJA UPORAB. IN IZVAJALCEV/VZDRŽEVALCEV INFORMACIJSKIH SISTEMOV, VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SREČUJE PRI OPRAVLJANJU SVOJIH NALOG, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, SKLADNO S SODNIM REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNIKA OKROŽNEGA SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA, SODNIKA KI JE Z LETNIM RAZPOREDOM SODIŠČA DOLOČEN ZA PODROČJE INFORMATIKE IN SISTEMSKEGA ADMINISTRATORJA VII/2 (II)- VODJE…