Podjetje: KOZMETIKA AFRODITA PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN PROMET S KOZMETIČNO KEMIČNIMI IN KOVINSKO PLASTIČNIMI IZDELKI, D.O.O., ROGAŠKA SLATINA

Naslov: KIDRIČEVA ULICA 54, 3250 ROGAŠKA SLATINA

VZPOSTAVLJANJE,POVEZOVANJE IN NADZOR INFORMACIJSKEGA SISTEMA