Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA

Naslov: Cesta na Jezerca 17 , 4240 RADOVLJICA

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTIČNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PLANOV IN POROČIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER STROKOVNIMI DELAVCI, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU IN OBRAVNAVAH TER Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA TER DRUGO RAZVOJNO RAZISKOVALNO DELO, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM.