Podjetje: AKTIVA UPRAVLJANJE, upravljanje in vzdrževanje d.o.o.

Naslov: Ljubljanska cesta 12 F, 1236 TRZIN

PREGLED IN NADZOR NAPRAV TER OBJEKTOV. SKRB ZA HIŠNI RED IN VARNOST NA OBJEKTU. KOŠNJA TRAVE. SKRB ZA POŽARNO VARNOST NA OBJEKTU. NADZOR NAD IZVAJANJEM VZDRŽEVALNIH DEL POOBLAŠČENIH IN DRUGIH IZVAJALCEV. SKRBI ZA OBVESTILA NA OGLASNI DESKI IN POŠTNE NABIRALNIKE.