Podjetje: DANSON vzdrževanje d.o.o.

Naslov: Ulica bratov Učakar 14 , 1000 LJUBLJANA

VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH IN DRUGIH INŠTALACIJ IN NAPRAV V OBJEKTIH, UREJANJE OKOLICE