Podjetje: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Naslov: Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE

OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OPREMI, OBJEKTIH IN INFRASTRUKTURI, UPRAVLJANJE Z ENERGETSKIMI NAPRAVAMI, NADZIRANJE IZVEDBE DEL ZUNANJIH IZVAJALCEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV IN OKOLICE, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.