Podjetje: VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU

Naslov: Gajstova pot 2 A, 3230 ŠENTJUR

VZDRŽEVANJE IN OSKRBOVANJE POSLOVNIH ZGRADB VRTCA, UREJANJE OKOLICE VRTCA TER OSTALA DELA OPISANA V SISTEMIZACIJI ZA NAVEDENO DELOVNO MESTO.