Podjetje: OSNOVNA ŠOLA TREBNJE

Naslov: KIDRIČEVA ULICA 11 , 8210 TREBNJE

VZDRŽEVANJE NA CENTRALNI ŠOLI IN 3 PODRUŽNICAH, VZDRŽUJE OSNOVNA SREDSTVA, NADZIRA KURILNE NAPRAVE+NABAVA OGREVALNIH ENERGENTOV, DNEVNI PREGLED PROSTOROV, KOŠNJA TRAVE, ČIŠČENJE SNEGA, PRIPRAVA PROSTOROV ZA PRIREDITVE, PREVOZI S KOMBIJEM, VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, VODENJE RAZNIH EVIDENC, NABAVE IN DRUGA OPRAVILA