Podjetje: OBČINA KOZJE

Naslov: Kozje 37 , 3260 KOZJE

NALOGE V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, OPREMI, UREJANJE OKOLICE IN OBJEKTOV