Podjetje: VRTEC LEDINA

Naslov: Čufarjeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA

VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU, IGRIŠČU IN OPREMI