Podjetje: EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o.

Naslov: Ameriška ulica 8 , 1000 LJUBLJANA

ČISTI OKOLICO OBJEKTA IN EKOLOŠKEGA OTOKA, ČISTI ODTOKE RAVNIH STREH, KOSI TRAVO, OBREZUJE GRMIČEVJE, OPRAVLJA DELA ZIMSKE SLUŽBE (ČIŠČENJE SNEGA TER POSIPANJE SOLI), UPRAVLJA S KOTLOVNICAMI, CENTRALNIM OGREVANJEM, S PLINSKIMI NAPRAVAMI, KONTROLIRA KLIMATSKE IN ELEKTRO NAPRAVE, KOORDINIRA REDNE PREGLEDE IN SERVISE (POŽARNIH CENTRAL, GORILNIKOV, DIMNIKAR, GASILNA OPREMA…), KONTROLIRA DELOVANJA VSEH NAPRAV, KI SO POTREBNA ZA DELOVANJE OBJEKTA (ZUNANJA RAZSVETLJAVA, RAMPE, KANALIZACIJA…), OPRAVLJA DROBNA POPRAVILA STAVBNEGA IN PISARNIŠKEGA POHIŠTVA ZNOTRAJ OBJEKTA TER POPRAVILA NA VODOVODNIH IN ELEKTRO INSTALACIJAH, JE ZADOLŽEN ZA SANACIJO INTERVENCIJ, KOMUNICIRA Z NAROČNIKI IN SKRBI ZA DOBRE POSLOVNE ODNOSE, SKRBI ZA NAROČANJE MATERIALA