Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE, AJDOVŠČINA

Naslov: BEVKOVA ULICA 22, 5270 AJDOVŠČINA

VZDRŽEVANJE ŠOLSKIH OBJEKTOV IN PREVOZI UČENCEV