Podjetje: UM; UM FGPA

Naslov: Smetanova ulica 17 , 2000 MARIBOR

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO. ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE OZ. PROGRAMSKE SKUPINE). POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI DOMA IN NA TUJEM. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU. STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJANJE POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI. OBJAVLJANJE REZULTATOV RAZVOJNEGA IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA V PUBLIKACIJAH, DOSTOPNIH ZNANSTVENIH JAVNOSTI. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.