Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA.
SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV.
STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG.
PRIPRAVLJA POROČILA IN ELABORATE O RAZISKAVAH.
SPREMLJA IN USKLAJUJE RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBAMI O FINANCIRANJU.
SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO.