Podjetje: UM; UM FS

Naslov: SMETANOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR

IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJA POROČILA IN ELABORATE O RAZISKAVAH. SPREMLJA IN USKLAJUJE RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBAMI O FINANCIRANJU. SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO. ORGANIZIRA IN POUČUJE ZAPOSLENE IN ŠTUDENTE O UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH. OPRAVLJA DRUGE SORODNE NALOGE PO NAVODILU PREDPOSTAVLJENEGA DELAVCA. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.