Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV.
STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG.
PRIPRAVLJA POROČILA IN ELABORATE O RAZISKAVAH.
SPREMLJA IN USKLAJUJE RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBAMI O FINANCIRANJU.
SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO.
ORGANIZIRA IN POUČUJE ZAPOSLENE IN ŠTUDENTE O UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH.
OPRAVLJA DRUGE SORODNE NALOGE PO NAVODILU PREDPOSTAVLJENEGA DELAVCA.
SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE.
NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU).
SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH.
OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.