Podjetje: UP; UP FTŠ Turistica

Naslov: Obala 11 A, 6320 PORTOROŽ – PORTOROSE

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU DOMAČIH IN MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, PROGRAMOV IN NALOG, RAZISKOVANJE IN OBDELOVANJE SPECIALNE PROBLEMATIKE NA PODROČJU DELOVANJA, IZVAJANJE ANALIZ, MERITEV IN PREIZKUSOV ZA POTREBE DELOVNEGA PODROČJA, PISANJE PRISPEVKOV IN POROČIL S PODROČJA RAZISKOVALNEGA IN STROKOVNEGA DELA, SODELOVANJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH IN STROKOVNIH POSVETOVANJIH IN SREČANJIH, PRIPRAVLJANJE, UREJANJE IN ARHIVIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN STROKOVNIH PODLAG ZA DELO NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELOVANJE PRI DELU STROKOVNIH ORGANOV TER PRI SKUPNIH PROJEKTIH IN NALOGAH PO DOGOVORU Z VODSTVOM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NADREJENIH.