Podjetje: KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Naslov: MLAKA 6, 4290 TRŽIČ

-ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE POGREBNE SLUŽBE
-SKRB ZA STALNO UREJENOST POKOPALIŠČ IN OBJEKTOV NA POKOPALIŠČIH
-ODGOVORNOST ZA PRAVILNO UREJANJE DOKUMENTACIJE (POGODBE, SOGLASJA, DOVOLJENJA)
-KONTAKT S STRANKAMI IN IZPOLNJEVANJE VSEH POTREBNIH EVIDENC O POKOJNIKIH, POKOPIH, DELU IN PORABI MATERIALOV
-PRIPRAVA POKOPNEGA MESTA Z IZKOPOM
-IZVAJANJE DEŽURSTVA ZA POTREBE POGREBNE SLUŽBE …