Podjetje: HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.

Naslov: SLOVENČEVA ULICA 97, 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU DEL NA MANJ ZAHTEVNIH GRADBIŠČIH,
VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN GRADBENIH KNJIG,
SESTAVA SITUACIJ IN RAČUNOV,
MESEČNA SESTAVA OBRAČUNA DELOVNIH UR,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED OBJEKTOV,
SKRB ZA USTREZNO ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE POSAMEZNIH OBJEKTOV,
OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.