Podjetje: MEDIOGRADNJA INŽENIRING, gradbeništvo, d.o.o.

Naslov: Hacquetova ulica 1 A, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA PONUDB IN KALKULACIJ, TEHNIČNIH OPISOV TER PRIPRAVO DOKUMENTACIJE ZA RAZPISE IN POGAJANJE S STRANKAMI.