Podjetje: MINERAL, podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna, d.o.o.

Naslov: Podpeč 46 , 1352 PRESERJE

OPERATIVNO VODENJE GRADBIŠČ, KOORDINACIJA MED GRADBIŠČI, PROJEKTANTI, PODIZVAJALCI, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, VODENJE KNJIG OBRAČUNSKIH IZMER, PRIPRAVA MESEČNIH, PERIODIČNIH IN KONČNEGA POROČILA O REALIZACIJI IZVEDBE PROJEKTOV, SAMOSTOJNO UPRAVLJANJE PROJEKTOV IN SPREJEMANJE UKREPOV ZA DOSEGANJE S PLANOM DOLOČENIH TEHNIČNIH, KOMERCIALNIH, TERMINSKIH CILJEV IZVEDBE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI
-IZPIT IZS.