Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR

Naslov: Dunajska cesta 58 , 1000 LJUBLJANA

VSI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA IN NAČIN PRIJAVE SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO (JAVNI NATEČAJI): HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/si/DELOVNA_PODROCJA/ OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/. PRIJAVA SE OBVEZNO ODDA NA OBJAVLJENEM OBRAZCU. VELJAJO PODATKI IZ JAVNEGA NATEČAJA, KI JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI MJU.