Podjetje: HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.D.

Naslov: SLOVENČEVA ULICA 97, 1000 LJUBLJANA

VODENJE OPERATIVNIH DEL NA KOMERCIALNIH IN VODNOGOSPODARSKIH OBJEKTIH,
SKRB ZA PRAVOČASNO NAROČANJE DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE ZA POTREBE GRADBIŠČA,
KONTROLA KVALITETE IZVEDENIH DEL NA GRADBIŠČU,
USMERJANJE TER TEHNIČNA POMOČ DELAVCEM NA GRADBIŠČU,
SKRB ZA CELOSTNO PODOBO PODJETJA NA GRADBIŠČU,
SKRB ZA IZVAJANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU TER UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME,
OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.