Podjetje: GRADBENIŠTVO MAKUC, DRUŽBA ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL D.O.O.

Naslov: SLAP OB IDRIJCI 25 A, 5283 SLAP OB IDRIJCI

OPRAVLJANJE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL, SAMOSTOJNO IN V SKUPINI, V SKLADU Z NAČRTI IN NAVODILI DELOVODJE. UPRAVLJANJE LAHKE GRADBENE MEHANIZACIJE, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE, OPRAVLJANJE PREVOZOV B-KATEGORIJE, PRIPRAVLJALNA IN POSPRAVLJALNA DELA. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH. KONTROLA LASTNEGA DELA. UPOŠTEVANJE VARSTVA PRI DELU IN PRAVIL GRADBENE STROKE, VODENJE EVIDENC O DELU, NADURNO DELO V PRIMERU LEPEGA VREMENA, ZAČASNA PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA V PRIMERU SLABEGA VREMENA. DELA SE OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7-17 Z NADURAMI. SOBOTE IN NEDELJE SO PROSTE. K PLAČI SE IZPLAČUJEJO POTNI STROŠKI IN MALICA, (0,18€/KM, 5,5 €/DELOVNI DAN) TER OPRAVLJENE NADURE V VIŠINI 130 ODSTOTKOV. DELAVEC IMA PRAVICO DO KORIŠČENJA LETNEGA DOPUSTA IN DO REGRESA ZA LETNI DOPUST. LETNI DOPUST SE PRI DELODAJALCU IZRABLJA KOLEKTIVNO V SKLADU Z OBVESTILOM O LETNEM DOPUSTU.