Podjetje: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Naslov: Rožna ulica 39 , 1330 KOČEVJE

IZVAJANJE SPRAVILA LESA IN SODELOVANJE PRI SEČNJI, GOZDNO VZDRŽEVALNIH IN GOJITVENIH DEL, OBDELOVANJE GOZDNIH SORTIMENTOV, NADZOROVANJE IN SVETOVANJE PRI VEZANJU LESA, ZBIRANJE IN VLAČENJE LESA Z USTREZNIMI PRIKLJUČKI, PREVAŽANJE LESA IN LESNIH SORTIMENTOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE LESA IN LESNIH SORTIMENTOV, IZVAJANJE VSEH OSTALIH POTREBNIH DEL V GOZDU, VODENJE DOKUMENTOV O OBRATOVANJU STROJA IN PORABI GORIV IN MAZIV, TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJEV, OPREME IN ORODJA, OPRAVLJANJE REDNIH PREGLEDOV STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR, OSKRBA Z GORIVOM IN MAZANJE, ODGOVARJA ZA VARNO IZVEDENO, IZVAJANJE VSEH OSTALIH DEL PO NAROČILU DELOVODJE ZA SEČNJO IN SPRAVILO.