Podjetje: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Naslov: Rožna ulica 39 , 1330 KOČEVJE

IZVAJANJE SEČNJE IN IZDELAVE GOZDNIH SORTIMENTOV PO DELOVNIH NALOGIH, OBDELOVANJE GOZDNIH SORTIMENTOV, SODELOVANJE PRI SPRAVILU LESA, IZVAJANJE POTREBNIH GOJITVENIH IN OSTALIH DEL V GOZDU, TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODJA, OSKRBOVANJE Z GORIVOM IN MAZANJE, IZVAJANJE VSEH VARSTVENIH PREDPISOV PRI DELU TER UPORABA OSEBNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV IN OPREME