Podjetje: FAGUS GIS, gozdarske storitve, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.

Naslov: Vrhole pri Slov. Konjicah 35 , 2316 ZGORNJA LOŽNICA

SEČNJA IN IZDELAVA GOZDNIH SORTIMENTOV PO DELOVNIH NALOGAH,IZVAJANJE POTREBNIH GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL,SODELOVANJE PRI SPRAVILU LESA,IZVAJANJE OSTALIH POTREBNIH DEL V GOZDU,ČUVANJE IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV,IZVAJANJE VSEH VARSTVENIH PREDPISOV PRI DELU TER UPORABA OSEBNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV IN OPREME,DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA