Podjetje: Zavod za gozdove Slovenije

Naslov: Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA

IZDELOVANJE GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV GOSPODARSKIH ENOT ALI SODELOVANJE PRI NJIHOVI IZDELAVI, ORGANIZIRANJE MERITEV NA STALNIH VZORČNIH PLOSKVAH, IZVAJANJE MERITEV NA STALNIH VZORČNIH PLOSKVAH, IZDELAVA IN VODENJE FITOCENOLOŠKIH PODLAG, PROIZVODNE SPOSOBNOSTI RASTIŠČ TER HABITATNIH TIPOV, VZDRŽEVANJE PODATKOV GOZDARSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA.