Podjetje: VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR

Naslov: PARK MLADIH 4, 2000 MARIBOR

VZDRŽEVANJE HIGIENE PROSTOROV, OKOLJA, OPREME, POMOČ UPORABNIKOM PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, IZVAJANJE VARSTVA IN POMOČ PRI NEGI, IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE, POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV, SODELOVANJE S SODELAVCI PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO, IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI.