Podjetje: DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI

Naslov: ČRNI POTOK 13, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

VSEBINA DELA:IZVAJANJE GOSPODINJSKIH OPRAVIL:PRIPRAVA NAPITKOV, OBROKOV, SERVIRANJE OBROKOV,SKRB ZA PERILO, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV, ČIŠČENJE ,VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV V GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI, IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE IN VARSTVO, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA OHRANJANJE STIKA STANOVALCEV S SVOJCI IN ZUNANJIM SVETOM, MOTIVIRANJE STANOVALCEV ZA VKLJUČEVANJE V PROGRAME DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU PROGRAMOV DNEVNIH AKTIVNOSTI, DELOVNIH POSTOPKOV IN UVAJANJE STANOVALCEV V AKTIVNOSTI, IZVAJANJE USMERJENE OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI PRILAGOJENE SPECIFIČNIM STROKOVNIM ZAHTEVAM STANOVALCEV Z RAZLIČNIMI OBOLENJI, SKRB ZA VARNOST STANOVALCEV, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA NABAVO POTREBNIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALA, VODENJE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI INDIVIDUALNEM NAČRTOVANJU, BIOGRAFIJA, POROČANJE,TIMSKI SESTANKI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NAČRTA DNEVNIH DEJAVNOSTI STANOVALCEV, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, DOKUMENTIRANJE DELA, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA. DELOVNI ČAS V DVEH OZ.P.P. TREH IZMENAH, 6 DNEVNI DELOVNI TEDEN.