Podjetje: VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI

Naslov: CESTA 9. AVGUSTA 59 C, 1410 ZAGORJE OB SAVI

VZDRŽEVANJE HIGIENE PROSTOROV, OKOLJA, OPREME,
POMOČ UPORABNIKOM PRI SKRBI ZASE, PRIPRAVI HRANE, GOSPODINJSTVO IN BIVALNO OKOLJE,
IZVAJANJE VARSTVA IN POMOČ PRI NEGI, SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI OSKRBI UPORABNIKOV,
POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB,
SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV,
SODELOVANJE S SODELAVCI PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE,
PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI,
SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SISTEMA KAKOVOSTI,
IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV,
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV IN USTREZNO UKREPANJE,
IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA ISTOVRSTNIH DEL IN V SKLADU Z INTERNIMI AKTI ZAVODA IN ZAKONODAJO.