Podjetje: ANTON PODBEVŠEK TEATER

Naslov: PREŠERNOV TRG 3, 8000 NOVO MESTO

OPIS DEL IN NALOG JE SKRAJŠAN ZARADI OMEJITVE PROSTORA S STRANI PORTALA E-VEM:
.ODGOVARJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE STAVBE ZAVODA TER SISTEME V NJEM IN NA ZUNANJIH POVRŠINAH TER ZA SLUŽBENO VOZILO,
VZDRŽUJE OSNOVNA SREDSTVA IN INVENTAR ZAVODA V SMISLU DOBREGA GOSPODARJA,
NADZIRA IN ODGOVARJA ZA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, PREGLEDUJE PROSTORE IN ODGOVARJA ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJE PROSTOROV ZAVODA,
ODGOVARJA ZA PRAVILNO DELOVANJE VODOVODNE NAPELJAVE,
ODGOVARJA ZA PROTIPOŽARNO VARNOST,
ODGOVARJA ZA ELEKTRIČNO NAPELJAVO IN VARČNO PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE,
REDNO PREGLEDUJE STANJE PROSTOROV ZAVODA IN OPREME TER OPRAVI POPRAVILA, KI JIH ZAHTEVA TEKOČE VZDRŽEVANJE ZAVODA,
Z INŽENIRJEM SCENSKE OPREME SE POSVETUJE O POTREBNIH DELIH TER PO ODOBRITVI NAROČA IN NADZORUJE IZVAJANJE DEL,
SODELUJE S ČISTILNIM SERVISOM, NADZORUJE NJIHOVO DELO IN ODGOVARJA ZA TO,
ODGOVARJA ZA PRIMERNO TEHNIČNO UREJENOST IN OPREMO VSEH PROSTOROV ZAVODA,
ODGOVARJA ZA DELOVANJE ZIMSKE SLUŽBE,
SODELUJE IN POSTAVLJA, MONTIRA IN DEMONTIRA SCENOGRAFIJO ZA VSAKO POSAMIČNO PRODUKCIJO,
SODELUJE PRI PLESKANJU IN GENERALNEM ČIŠČENJU PROSTOROV ZAVODA, OPRAVLJA KURIRSKA OPRAVILA ZA ZAVOD,
ODGOVARJA ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN ZA REDNO VZDRŽEVANJE VOZILA, ODGOVARJA ZA TEHNIČNE PREGLEDE IN REGISTRACIJO VOZILA,
UREJA OGLASNA MESTA ZAVODA,
ODGOVARJA ZA LASTNO VARNOST IN VARNOST OBISKOVALCEV.