Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

KI BO VODIL SKUPINO STROKOVNJAKOV, KI BO VZPOSTAVILA SISTEM OBLIKOVANJA PODATKOV, GRADILA REFERENČNE PODATKOVNE MODELE IN VZDRŽEVALA POSLOVNI SLOVAR PODATKOV.
OPIS DEL IN NALOG:
– ZAGOTAVLJA UVEDBO, CELOVITOST TER STALNO IZBOLJŠEVANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE S PODATKI (USTREZNOST PROJEKTOV, VZPOSTAVITEV OKVIRA ZA PERIODIČNO PREVERJANJE PODATKOV, IPD.)
– ORGANIZIRA PRIPRAVO IN VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA PODATKOVNEGA SLOVARJA V SKLADU Z NAVODILI SG SKUPINE IN POSLOVNIMI POTREBAMI SKB SKUPINE,
– PRI VSEH PROJEKTIH SODELUJE PRI PRIPRAVI OCENE NA PODLAGI DOLOČIL »BCBS239 – NAČELA UČINKOVITEGA AGREGIRANJA PODATKOV O TVEGANJIH IN POROČANJU O TVEGANJIH«
– OPRAVLJA OPERATIVNE NALOGE UPRAVLJALCA PODATKOV, KOT GA PREDPISUJETA GDPR IN ZVOP-2,
– ZAGOTAVLJA PRAVILNO IN PRAVOČASNO PRIPRAVO GRADIVA ODBORA ZA PODATKE,
– PRI PRIPRAVI IT GLAVNEGA RAZVOJNEGA NAČRTA OBLIKUJE ZAHTEVE POVEZANE Z UPRAVLJANJEM S PODATKI,
– ŠIRI KULTURO “PRAVILNEGA UPRAVLJANJA S PODATKI” V SKUPINI SKB,
– OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.