Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT

Naslov: Zaloška cesta 7 , 1000 LJUBLJANA

OPREDELITEV NALOG DELOVNEGA MESTA:
PREVZEM IN POŠILJANJE V LIKVIDATURO PREJETIH FAKTUR.
VNOS IN KNJIŽENJE IZDANIH IN PREJETIH RAČUNOV.
OBRAČUN DDV.
VODENJE IN AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV. PRIPRAVA INVENTURNIH ELABORATOV.
INTERNA POROČILA.
KVARTALNA IN MESEČNA POROČILA – AJPES.
STATISTIKA.
PRIPRAVA IN POMOČ PRI IZDELAVI ZAKLJUČNEGA POROČILA.
OBRAČUN PLAČ ZAPOSLENIH.
OBRAČUN PODJEMIH POGODB.
PRIPRAVA LETNIH OBVESTIL ZAPOSLENIM IN POGODBENIM SODELAVCEM.
OBRAČUN SEJNIN.
PRIPRAVA NAROČILNIC.
PRIPRAVA IN OBRAČUN POTNIH NALOGOV.
SPREJEM POŠTE.
NAKUP PISARNIŠKEGA MATERIALA.
PRIPADAJOČA ADMINISTRATIVNA DELA.
OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA.