Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

VODENJE, KOORDINIRANJE, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE ZN NA STROKOVNEM PODROČJU, KI GA POKRIVA NA PODLAGI SODOBNIH STROKOVNIH SMERNIC TER NA DOKAZIH PODPRTO ZN
-SKRB ZA UVAJANJE STROKOVNIH SMERNIC, PROTOKOLOV IN STANDARDOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z NA DOKAZIH PODPRTO ZN
-SODELOVANJE NA KZNO
-SODELOVANJE PRI IZVEDBI STROKOVNIH NADZOROV
-SKRB ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI NA PODROČJU ZN, KI GA POKRIVA
-KOORDINIRANJE OŽJEGA STROKOVNEGA PODROČJA Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI V OKVIRU POTREB BOLNIŠNICE
-URESNIČEVANJE DELOVNIH NAVODIL POMOČNICE DIREKTORJA ZA PODROČJE ZNO TER VODSTVA
-SKRB ZA KADROVSKO POLITIKO NA STROKOVNEM PODROČJU, KI GA POKRIVA
-VODENJE DELOVNIH SESTANKOV
-UPRAVLJANJE S ČASOM -DOLOČANJE PRIORITET
-TIMSKO DELO
-REŠEVANJE KONFLIKTOV
-NADZIRANJE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH
-NAČRTOVANJE RAZVOJA ZNANJA PRI ZAPOSLENIH, NAČRTOVANJE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA V ZN NA STROKOVNEM PODROČJU, KI GA POKRIVA
-IZVAJANJE DRUGIH DOLŽNOSTI PO NAVODILIH IN VELJAVNIH AKTIH ZAVODA.